zgoda_regulamin1

*OŚWIADCZENIE WYMAGANE
Mam ukończone 16 lat i zapoznałem się z regulaminem konkursu „Graj o kasę – konkurs Star” oraz zasadami przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU
Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych są Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26. Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna pod adresem: https://www.pepsicopoland.com/ochrona-danych-osobowych .
Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podanie przez Uczestnika Konkursu i jego przedstawiciela ustawowego danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody.
Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna jest tutaj.
Zobacz więcejZakres zbieranych od Uczestników Konkursu danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, fakt ukończenia 16 roku życia, adres IP urządzenia za pomocą którego wysyłane jest zgłoszenie do Konkursu, poprzez akceptację Regulaminu potwierdza brak powiązania z Organizatorem, spółkami z grupy PepsiCo i podmiotami działającymi na ich zlecenie; Laureat Konkursu podaje dodatkowo adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego; w przypadku Laureata Nagrody, który nie ukończył 18 roku życia podaje się dane przedstawiciela ustawowego Uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, fakt bycia przedstawicielem ustawowym Laureata, który nie ukończył 18 roku życia, brak powiązania z Organizatorem, spółkami z grupy PepsiCo i podmiotami działającymi na ich zlecenie w rozumieniu punktu 7 niniejszego Regulaminu; które będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników oraz przeprowadzania działań promocyjnych.
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych zostało powierzone spółce Agencja Reklamowa Avanti Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
Celem przetwarzania danych podawanych przez Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych jest umożliwienie uczestnictwa w Konkursie „Graj o kasę – konkurs Star” w tym umożliwienie wydania nagród w Konkursie oraz prowadzenie przez Współadministratorów działań promocyjnych produktów snackowych (przekąskowych), w szczególności produktów pod marką STAR, w tym marketingu bezpośredniego tych produktów. Działania marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania danych osobowych osób odwiedzających stronę Konkursu, takich jak wiek, płeć lub miejsce zamieszkania, a także personalizowane w oparciu o dane od dostawców zewnętrznych, takich jak portal Facebook, w celach jak najlepszego dopasowania przesyłanych informacji handlowych do oczekiwań i preferencji ich odbiorców. Uczestnikom Konkursu i ich przedstawicielom ustawowym przysługuje prawo sprzeciwu na wykorzystanie ich danych osobowych w celu profilowania. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w polityce prywatności pod adresem: https://chrupstar.pl/docs/polityka-prywatnosci.pdf?v=2.3.0
Niewyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej nie oznacza braku możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Współadministratora drogą korespondencyjną pod adresem ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe - przekąski”, wysłać wiadomość e-mail na adres konsument@pepsico.com lub zadzwonić pod numer infolinii 801-102-060 (opłata zgodnie z taryfą operatora).


ZAMKNIJ


* Pola obowiązkowe
ZGODA DOBROWOLNA
Niewyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej nie oznacza braku możliwości wzięcia udziału w konkursie.
PAMIĘTAJ! W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę w sposób wskazany w klauzuli informacyjnej poniżej.
zgoda_market

CHCĘ OTRZYMYWAĆ NEWSLETTER STAR
Zobacz więcej.Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie przez Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 jako Współadministratorów danych osobowych, informacji handlowych w postaci newslettera produktów snackowych (przekąskowych), w szczególności produktów pod marką STAR oraz informacji o konkursach, loteriach i innych podobnych akcjach promocyjnych organizowanych przez lub na zlecenie Współadministratorów, na podany przeze mnie adres e-mail za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
ZAMKNIJ
KLAUZULA INFORMACYJNA DO ZGÓD DOBROWOLNYCH
Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26. Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna pod adresem: https://www.pepsicopoland.com/ochrona-danych-osobowych

Państwa dane osobowe w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO dostępna jest tutaj.
Zobacz więcej.Zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez kontakt ze Współadministratorami w sposób wskazany poniżej, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem.

Celem przetwarzania Państwa danych przez Współadministratorów jest marketing bezpośredni produktów przekąskowych, w szczególności produktów pod marką STAR za pomocą poczty elektronicznej. Komunikaty marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania Państwa danych osobowych, takich jak wiek, płeć lub miejsce zamieszkania, a także personalizowane w oparciu o dane od dostawców zewnętrznych, takich jak portal Facebook, w celach jak najlepszego dopasowania przesyłanych informacji handlowych do Państwa oczekiwań i preferencji. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu na wykorzystanie Państwa danych osobowych w celu profilowania. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w polityce prywatności tutaj.

Mają Państwo prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, uzupełnienia, poprawiania, wyrażenia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Współadministratora drogą korespondencyjną pod adresem ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe - przekąski”, wysłać wiadomość e-mail na adres konsument@pepsico.com lub zadzwonić pod numer infolinii 801-102-060 (opłata zgodnie z taryfą operatora). .
ZAMKNIJ

Proszę zaznaczyć pole reCAPTCHA

Masz pytania dotyczące konkursu?

Napisz do nas: info@promocjastar.pl
Infolinia: (22) 378-11-62

Infolinia czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.
Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie przez Współadministratorów danych osobowych: Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26, a bezpośrednio kontaktować się będzie z Tobą Organizator, któremu Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych. Zobacz więcej Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych są Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/. Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna pod adresem: www.pepsicopoland.com/ochrona-danych-osobowych
Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody.
Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest tutaj.

Zakres przekazywanych danych osobowych obejmuje twój numer telefonu lub adres korespondencyjny lub adres e-mail, imię i nazwisko lub inne dane, które nam podasz, w zależności od tego jakie dane nam podasz oraz jaką formę kontaktu wybierzesz. Celem przetwarzania danych jest udzielnie Ci odpowiedzi na zadane pytanie lub zgłoszenie.

Masz prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, uzupełnienia, poprawiania, wyrażenia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Współadministratora drogą korespondencyjną pod adresem ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe - przekąski”, wysłać wiadomość e-mail na adres konsument@pepsico.com lub zadzwonić pod numer infolinii 801-102-060 (opłata zgodnie z taryfą operatora).

ZAMKNIJ


Chcesz wiedzieć więcej o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe – zapoznaj się z naszą polityką prywatności. Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest tutaj.

Formularz został poprawnie wysłany

Nagroda główna - 10 000 zł


Zwycięzców poznamy wkrótce!

Konkurs trwa od 4.01.2022 roku do 28.02.2022 roku. Szczegóły w regulaminie.